خط مشی ایمنی مواد غذائی شرکت بانی پاتوق سوغاتی

شرکت تولیدی بانی پاتوق سوغاتی (گروه صنعتی هومینا)،به عنوان یکی ازشرکتهای خوشنام در عرصه تولید انواع شیرینی های آردی و غیر آردی و نان نیمه آماده (خمیر یوفکا) ،در کشور فعالیت می نماید. بدین منظور ،شرکت با تاکید بر رعایت اصول سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی،استاندارد بین المللی ایزو 22000:2005 را به عنوان مدل اجرائی انتخاب نموده است. در این راستا شرکت در چارچوب محورهای ذیل اهداف خود را بیان نموده و مدیریت کارخانه و همچنین سایر کارکنان که سرمایه های اصلی شرکت تلقی می شوند جهت نیل به این اهداف فعالیت می نمایند:
- ایجاد زمینه ارتباطات موثر ومشارکت همگانی
- رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی ایمنی محصولات غذایی
- تحت کنترل قرار دادن هرگونه مخاطرات در هر بخش از زنجیره غذا
- بهبود مستمر در زمینه ایمنی مواد غذایی
- آموزش مستمر و مداوم بمنظور ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل
- بهبود زیر ساخت های بهداشتی شرکت
لذا در این راستا مدیریت ارشد سازمان ، خود را نسبت به برآورده سازی الزامات استاندارد یاد شده و ایجاد ارتباطات لازم درون و برون سازمانی متعهد می داند و تلاش می کند تا از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و تصویب راهکارهای مناسب ، موجب ایجاد روند بهبود مستمر در سازمان گردد . لذا از کلیه کارکنان می خواهد که در جهت تحقق این اهداف ، از طریق انجام صحیح و به موقع وظایف خود در چارچوب الزامات قانونی و استانداردهای ملاک عمل ، سازمان را یاری نمایند .