محصولات خمیری

انواع محصولات با پایه خمیر

خمیر یوفکا /خمیر باقلوا / خمیر سمبوسه / کادایف


کد محصول: 1174   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1173   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1172   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1171   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1170   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1169   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1168   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1167   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1166   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1165   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1164   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1163   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1162   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1161   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1160   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1159   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1158   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1157   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1156   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1155   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
کد محصول: 1154   قیمت به ریال 0
نام محصول: محصولات خمیری

   سفارش دهید   
1-2-3-4-5-6-7-8-9

مشخصات بسته بندی

هومینا

برترین برند تولید کننده انواع شیرینی های سنتی

آماده همکاری با ادارات و شرکت ها موسسات و آموزشگاه ها و هتل ها

---


جهت سفارشات برای ایام خاص و یا مجالس و میهمانی ها ، عروسی ها و یا جشن های ویژه برای آموزشگاه ها و مدارس و همچنین تامین سفارشات هتل ها و ادارات ، هومینا در اسرع وقت در خدمت شماست