باقلوا

انواع باقلواهای شیر عسل با طعم های جدید در بسته بندی جدید

باقلوا ترانزیت / پسته / گل محمدی / شکلاتی / گردویی / مخلوط بادام / کاخ گردو / هلزونی


کد محصول: 1129   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1128   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1127   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1126   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1125   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1124   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1123   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1122   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1121   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1200   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1199   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1198   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1197   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1196   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1195   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1194   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1193   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1192   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1191   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1190   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1189   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1188   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1187   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1186   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1185   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1184   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1183   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1182   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1181   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1180   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1179   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1178   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1177   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1176   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1175   قیمت به ریال 0
نام محصول:

   سفارش دهید   
کد محصول: 1016   قیمت به ریال 0
نام محصول: باقلوا انگشتی فندوقی

   سفارش دهید   
1-2-3-4-5-6-7-8-9

مشخصات بسته بندی

هومینا

برترین برند تولید کننده انواع شیرینی های سنتی

آماده همکاری با ادارات و شرکت ها موسسات و آموزشگاه ها و هتل ها

---


جهت سفارشات برای ایام خاص و یا مجالس و میهمانی ها ، عروسی ها و یا جشن های ویژه برای آموزشگاه ها و مدارس و همچنین تامین سفارشات هتل ها و ادارات ، هومینا در اسرع وقت در خدمت شماست